I Komunia to wielkie przeżycie dla dziecka jak również jego rodziców. Reportaż komunijny najczęściej rozpoczynamy chwilę przed uroczystością, towarzyszymy dziecku podczas mszy oraz przyjęcia. Zdjęcia plenerowe wykonujemy w tym samym  lub w innym dniu.